<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Herstellen van gevels

SILICO SA NV
Voorstelling Technieken News Laatste werken Referenties Links Contact Home

Technieken
Reinigen
Zuivere verzadigde stoom
Hydropneumatisch zandsteenpolijsten
Gommen
Peeling
Waterdicht maken
Anti-graffiti
Soepele voegen
Opknappen
Steenverharders
Betonrestauratie
Herverankering
Gewapende bekleding


Belgacom

Westland

Koolzuurverzadiging van beton is een natuurlijk verschijnsel dat het mogelijk maakt de evolutie en de daaruit voortvloeiende schade te beoordelen, als men de ouderdom van het gebouw kent. Wanneer de koolzuurverzadiging tot de bewapeningen doorgedrongen is, zullen deze snel beginnen te roesten. Ten gevolge van de koolzuurverzadiging wordt ijzer omgezet in ijzerhydroxide, een zich sterk uitzettend zout dat het beton doet springen.

Dit verschijnsel treft meestal gebouwen:

• die blootstaan aan een agressief milieu
• met weinig verdicht of te poreus beton
• met beton dat haarscheurtjes vertoont
• met onvoldoende ingebetonneerde bewapeningen

Methode:

De herstelwerkzaamheden en het eventueel bijwerken worden als volgt uitgevoerd:

Nazicht van het betonoppervlak en voorbereiding:

• Stelselmatige sonderingen met behulp van een kleine metalen hamer
• Alle aangetaste delen, d.w.z. de gescheurde, losgekomen en holklinkende delen en de delen met roestsporen (die op corrosie van de onderliggende armaturen of onvoldoende ingebetonneerde armaturen duiden) worden volledig afgekapt tot op het gezonde beton. De losgekomen delen evenals de poederige en zanderige lagen worden zorgvuldig verwijderd.
• Omliggend beton dat al een verregaande koolzuurverzadiging vertoont, wordt afgekapt tot op de bewapeningsstaven.
• Het afkappen van het beton gebeurt met hamer en beitel.
• De bewapeningen worden grondig van roest ontdaan d.m.v. zandstralen, gruisstralen of handmatig borstelen.
• De blootgelegde beton- en bewapeningsvlakken worden zorgvuldig gereinigd en ontstoft
• Voordat met de herstelling begonnen wordt, moet de ondergrond volledig droog, gezond schoon en vorstbestendig zijn en volledig vrij van oliën en vetten.

De eigenlijke herstelling van het betonoppervlak

• Aanbrengen van een impregneerlaag op beton en bewapeningen
• Aanbrengen van een vernis op basis van epoxyhars op de metalen delen.
Dit mengsel werkt roestwerend door neutralisatie van de metaaloxiden. Zijn diepe indringing in de roest zorgt voor een goede hechting aan het metaal.
• Het te herstellen beton wordt doordrenkt met een laag onverdund epoxybindmiddel om de aanhechting te bevorderen. Deze gelatineachtige pasta wordt met een borstel op beton en bewapeningen gestreken.

• Meteen daarna, nog vóór de uitharding van het impregneermiddel, wordt de epoxy herstelmortel met een troffel aangebracht. Zonodig worden er meerdere lagen mortel aangebracht, met een maximumdikte van 10 cm per laag.

De mortel op basis van expoxyhars bestaat uit:

• component A: epoxyhars zonder solvent
• component B: polyamide verhardingsmiddel
• component C: verhitte en met zuur gereinigde kwartsgranulaten
• Alle bestanddelen zijn voorgedoseerd en apart verpakt. Bij de verwerking moet de temperatuur meer dan 5°C bedragen.

Opmerking :

Is het betonoppervlak poreus of vertoont het haarscheurtjes, dan zal er na de herstelwerkzaamheden een gewapende bekleding aangebracht worden om de koolzuurverzadiging in de toekomst te vertragen en de gevel er fraaier te laten uitzien.


De Vrièrestraat 16 - 1020 Brussel - Belgïe
Tel : + 32 (0)2 478.38.23 (3 L.) - Fax : 32 (0)2 479.37.43

e-mail: info@silico.be

Designed by Promo-Copyright